Rymanow-Zdroj.jpg

Gmina Rymanów

Pobierz za darmo:

Odkryj

Kurhaus

 

W okresie II wojny światowej budynek spłonął. Był to główny i najbardziej reprezentacyjny budynek. Działalność uzdrowiskową wznowiono
w 1947 r., kiedy to do Rymanowa-Zdroju przyjechała na leczenie pierwsza grupa dzieci.

_____

During World War II, the building burned down. It was the main and most representative building. Spa activities resumed

In 1947, when the first group of children came to Rymanów-Zdrój for treatment.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Dawna pijalnia wód mineralnych

Powstała w 1885 roku w miejsce starej, prowizorycznej pijalni. Nowa powstała na rzucie kwadratu z odkrytymi podcieniami z czterech stron.
Budynek był symbolem uzdrowiska.

_____

It was established in 1885 to replace the old, makeshift pump room. The new one was built on a square plan with open arcades on four sides.

The building was a symbol of the health resort.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Willa pod Gwiazdą

Willa wybudowana w 1885r. dziś już nieistniejąca. Znajdowała się w drodze do Deszna, u podnóża Góry posadzkiej.

_____

The villa was built in 1885. no longer exists today. It was on the way to Deszno, at the foot of Góra Posadzka.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Dawne zdrojowe łazienki

Pierwsze rymanowskie łazienki budowana były wraz z pierwszymi budynkami nowego zdroju. Łazienki spłonęły w 1912r. w czasie ogromnego pożaru, którego pierwszym ogniskiem była Świtezianka.

_____

The first bathrooms in Rymanów were built together with the first buildings of the new spa. The bathrooms burned down in 1912. during a huge fire, the first focus of which was Świtezianka.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Willa pod Aniołem Stróżem

Nieistniejąca już dziś Willa, która obecnie służy jako Ośrodek Zdrowia.

Jej dawny wygląd możemy podziwiać dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej.

_____

Villa, no longer existing today, which now serves as a health center.

We can admire its former appearance thanks to the augmented reality technology.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Zielony domek

Wybudowany w 1880r. pierwotnie jako karczma i zajazd. Przebudowany w 1886r. Od 1904r. mieszkanie lekarza zakładowego.

_____

Built in 1880. originally as an inn and inn. Rebuilt in 1886. From 1904. in-house doctor's apartment.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Willa pod Kościuszką

Pierwszy budynek mieszkalny dla kości kąpielowych.
Na parterze siedzibę miał Zarząd, posterunek żandarmerii i do 1903r. poczta. Willa spłonęła w 1912r.

_____

The first apartment building for bathing bones.

On the ground floor there was a management board, a gendarmerie post and until 1903. post office. The villa burned down in 1912.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Synagoga z babińcem

Synagoga z nieistniejącym już babińcem w Rymanowie. 
Wchodząc w link poniżej możemy zobaczyć, jak wyglądała w czasach świetności.

_____

Synagogue with the no longer existing women's gallery in Rymanów.

By clicking on the link below, we can see what it looked like in its heyday.

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Studnia

Czy wiedzieliście, że dawniej na rynku w Rymanowie stała studnia?

Kliknij niżej i sprawdź jak wyglądała!

_____

Did you know that there used to be a well on the market square in Rymanów?

Click below and check what it looked like!

Kliknij aby zobaczyć obiekt

Willa pod Różą

W willi dawniej znajdowała się również koszerna restauracja, którą możemy zobaczyć na wizualizacji.

_____

The villa also used to be a kosher restaurant, which we can see in the visualization.

Kliknij aby zobaczyć obiekt