W połowie 2016r. postanowiliśmy powołać do życia Fundację Fucco.

Celami, jakie nam przyświecały, było promowanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz wdrożenie innowacyjnych technik 
edukacyjnych do placówek oświatowych.

Wierzymy, że pomagając kształcić dziś nowoczesnych inżynierów, pozwalamy aby zmienili oni nasz świat jutro.

Pomagamy pozyskać finansowanie na różnego rodzaju technologiczne nowości, prowadzimy szkolenia z tego zakresu w ramach 
Projektu Technologicznie Gotowi.

Ponadto we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Lesznie uruchomiliśmy wolne laboratorium FabLabLeszno, które jest swoistym inkubatorem pomysłów oraz realizatorem wielu niecodziennych, często nawet szalonych pomysłów osób zrzeszonych w ramach tej inicjatywy.